Bảng tên phòng ban, chức danh, biển số phòng.-Biển tên phòng ban. Bảng tên chức danh. Bang ten chuc danh. Biển chỉ dẫn, biển directory, biển phòng căn hộ chung cư, biển cấm hút thuốc, biển toilet. Biển số phòng căn hộ chung cư. Biển hiệu chung cư. Biển số phòng. Bảng WC. Bảng chức danh. Bang ten.

Bảng tên công ty - Bảng tên phòng ban.